3D NAIL ART

Divízna umelecká nominácia, v ktorej musí byť vytvorený Tipobox 10 tipov pomocou profesionálnych materiálov (akryl, gél) a vytvoriť tak 3D design založený na danej téme. Téma je oznámená pred začatím registrácie.

Pravidlá

1. Súťažiaci si môžu podať viac ako jednu prihlášku, ale musia zaplatiť vstupný poplatok za každú podanú prihlášku zvlášť. Registrácia súťažnej práce prebehne až po uhradení celého účastníckeho poplatku. Hodnotené budú len tie práce, ktoré sa kvalifikujú do TOP 10. Ak sa účastník uchádza o Individuálny alebo Tímový pohár a registroval viac ako jednu súťažnú prácu v danej nominácií, bude sa počítať len tá s najvyšším počtom bodov.

 

2. Súťažiaci sa rozhodne, či doručí prácu osobne alebo prostredníctvom tretích osôb. Organizátor súťaže Nailpro Slovakia Competitions nezodpovedá za osud zaslaných prác po súťaži.

 

3. Súťažná práca musí byť doručená organizátorovi buď poštou a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím šampionátu, alebo osobne v prvý deň konania šampionátu ráno pri registrácii.

 

4. Súťažiaci si môže vyzdvihnúť svoju prácu späť buď osobne po vyhlásení výsledkov v druhý deň konania šampionátu, alebo organizátor môže zaslať prácu prostredníctvom pošty na náklady súťažiaceho.

 

5. Súťažný box musí obsahovať set 10 jednotlivých tipov. Nemôžu byť vyrobené svojpomocne, ale musia byť továrenskej výroby. Na pôvodnej farbe tipov nezáleží. Dĺžka nemôže byť väčšia ako 5,08 cm a širšia ako 1,90 cm ak by boli sploštené. Tvar špičiek môže byť ľubovoľný, ale rovnaký na všetkých tipoch. Tipy musia byť odstupňované podľa veľkosti. Hotové tipy musia byť nositeľné. Dizajn musí byť vyhotovený len ručne. Tipy musia zostať jednotlivé a nemôžu byť zafixované k sebe. Dizajn musí zahrnúť všetkých 10 tipov ako obrázok, ale musia zostať jednotlivo. Pokiaľ tipy nesplnia požiadavky, môžu byť diskvalifikované alebo môžu stratiť body.

 

6. Celý 3D nail art musí byť vyrobený profesionálnymi nechtovými produktmi (farebné akrylové púdre a monomery, UV gél, lesk, kamienky, atď..)

 

7. Zdobenie či ozdoby môžu byť použité, ale nesmú prekročiť 25% celkového designu.

 

8. Môže byť použitý vrchný lesk, UV TOP gél, alebo trblietkavý lak.

 

9. Súťažiaci môžu použiť imitáciu umeleckého diela, dizajnu, či loga, ktoré je chránené autorským právom, verzia však NEMÔŽE byť identická s originálom. Za porušenie tohoto pravidla budú stiahnuté body.

 

10. Všetky práce musia byť dokončené pred doručením na miesto hodnotenia. Nebudú poskytované pracovné miesta na sedenie, ani elektrické zásuvky v deň konania šampionátu.

 

11. Súťažiaci musí pripraviť a predložiť písomné prehlásenie (v ANGLICKOM JAZYKU) v dvoch častiach:
– jedna podrobne popisuje produkty a procesy použité k vytvoreniu diela (nemenujte konkrétne značky alebo výrobcov) a druhá rozpráva príbeh Vašej interpretácie témy. Neposkytnutie týchto informácií bude mať za následok strhnutie piatich bodov z celkového skóre. NEUVÁDZAJTE VAŠE MENO.

 

12. Prezentácia: Desať tipov musí byť PEVNE pripevnených k plochému (jednofarebnému, bez textúry, či zrkadla), rovnému povrchu určenému k procesu hodnotenia. Veľkosť povrchu musí byť 15,24 cm na šírku, 20,32 cm na hĺbku a 0,63 cm na výšku a plocha musí byť ROVNÁ, NA ROVNAKEJ ÚROVNI a ROBUSTNÁ. Akákoľvek prihláška nespĺňajúca túto podmienku bude diskvalifikovaná.

 

13. Práce budú posudzované na základe týchto kritérií: originalita, vizuálny záujem, farba, prezentácia, vyváženosť, dizajn, dimenzia, celkový dojem, zložitosť, prevedenie, dĺžka tipov a téma.

 

14. Akýkoľvek 3D Nail Art design, ktorý vyhrá, alebo už vyhral prvé miesto v súťaži NAILPRO nesmie byť znovu použitý víťazom, či skopírovaný ostatnými súťažiacimi v ďalších súťažiach NAILPRO. Pracovníci Nailpro súťaže si vyhradzujú právo diskvalifikovať akýkoľvek design, ktorý považujú za príliš podobný výhernému designu.

Kritéria

Porotca 1

 • Design je inovatívny (nový a originálny)
 • Design je unikátny (odlišný od ostatných designov videných v minulosti na iných súťažiach)
 • Design je v rámci pokynov, pravidiel, autorských práv
 • Design upúta vašu pozornosť
 • Design udrží vašu pozornosť
 • Design ďalej priťahuje vašu pozornosť k novým detailom
 • Farby podčiarknu design
 • Farby sa vzájomne dopĺňajú
 • Toto dielo je prezentované v rámci 3D modelácie
 • Toto dielo je prezentované ako jedinečné umelecké dielo
 • Bolo vynaložené úsilie aby táto prezentácia bola úhľadná a čistá
 • Písomné prehlásenie je súčasťou a je kompletné a zrozumiteľné

Porotca 2

 • Rôzne prvky designu sú dobre vyvážené a tvoria jeden harmonický celok
 • Súhrn designov je v harmónii s jednotlivými časťami diela
 • Design obohacuje tému
 • Design je dobre premyslený
 • Design je kompletný a v kvalitnom vyhotovení
 • Design má primerané detaily
 • Umelecké dielo je zjavné a v rámci pravidiel 3D modelácie
 • Dimenzia obohacuje tému a je vyvážená
 • Design nesmie byť vysoký viac ako 2,54 cm od povrchu tipu
 • Práca vyvoláva excelentný celkový dojem
 • Práca je kompletná a kvalitne vyhotovená
 • Celá práca je vytvorená ručne

Porotca 3

 • Design je zložitý, vyžaduje zručnosť a úsilie
 • Design zahŕňa množstvo techník
 • Celková kvalita práce vykazuje vynikajúce umelecké schopnosti.
 • Vyhotovenie je úhľadné, čisté a precízne
 • Tipy sú odstupňované podľa dĺžky a tvaru
 • Dĺžka tipov nesmie byť väčšia ako 5,08 cm
 • Šírka nesmie byť väčšia ako 1, 90 cm
 • Téma je jasná
 • Téma je zjavná na všetkých 10 nechtoch
 • Design obohacuje tému

Registrácia

Pred samotnou registráciou odporúčame prečítať doplňujúce informácie o nomináciách a divíziách.

Scroll to Top