AIRBRUSH NAIL ART

Nedivízna nominácia, v ktorej musí súťažiaci pripraviť tipbox 5 tipov na tému iba pomocou airbrushu a k tomu zodpovedajúcich farieb. Téma je oznámená pred začatím registrácie.

Pravidlá

1. Súťažiaci si môžu podať viac ako jednu prihlášku, ale musia zaplatiť vstupný poplatok za každú podanú prihlášku zvlášť. Registrácia súťažnej práce prebehne až po uhradení celého účastníckeho poplatku. Hodnotené budú len tie práce, ktoré sa kvalifikujú do TOP 10. Ak sa účastník uchádza o Individuálny alebo Tímový pohár a registroval viac ako jednu súťažnú prácu v danej nominácií, bude sa počítať len tá s najvyšším počtom bodov.

 

2. Súťažiaci sa rozhodne, či doručí prácu osobne alebo prostredníctvom tretích osôb. Organizátor súťaže Nailpro Slovakia Competitions nezodpovedá za osud zaslaných prác po súťaži.

 

3. Súťažná práca musí byť doručená organizátorovi buď poštou a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím šampionátu, alebo osobne v prvý deň konania šampionátu ráno pri registrácii.

 

4. Súťažiaci si môže vyzdvihnúť svoju prácu späť buď osobne po vyhlásení výsledkov v druhý deň konania šampionátu, alebo organizátor môže zaslať prácu prostredníctvom pošty na náklady súťažiaceho.

 

5. Súťažný box musí obsahovať set 5 jednotlivých tipov. Nemôžu byť vyrobené svojpomocne, ale musia byť továrenskej výroby. Na pôvodnej farbe tipov nezáleží. Dĺžka nemôže byť väčšia ako 5,08 cm a širšia ako 1,90 cm ak by boli sploštené. Tvar špičiek môže byť ľubovoľný, ale rovnaký na všetkých tipoch. Tipy musia byť odstupňované podľa veľkosti. Hotové tipy musia byť nositeľné. Tipy musia zostať jednotlivé a nemôžu byť zafixované k sebe. Dizajn musí zahrnúť všetkých 5 tipov ako obrázok, ale musia zostať jednotlivo. Pokiaľ tipy nesplnia požiadavky, môžu byť diskvalifikované alebo môžu stratiť body.

 

6. Všetky práce musia byť vykonávané len Airbrushom. Ručné kreslenie gélovou alebo akrylovou farbou je absolútne zakázané.

 

7. Typ airbrushu s ktorým pracujete, ako aj farby ktoré používate sú vašou voľbou. Na prácu môžete použiť ľubovoľný počet farieb. Môžete použiť akýkoľvek typ airbrush farby. Lesklé a metalické farby sú povolené.

 

8. Vaša aplikácia airbrush by mala byť úplne hladká a čistá.

 

9. Povrch tipov musí byť zarovnaný, bez vyvýšených plôch.

 

10. Môžete použiť akýkoľvek typ vrchného topu, nesmie obsahovať trblietka.


11. Všetky práce musia byť dokončené pred doručením na miesto hodnotenia. Nebudú poskytované pracovné miesta na sedenie, ani elektrické zásuvky v deň konania šampionátu.

 

12. Prezentácia: Päť tipov musí byť PEVNE pripevnených k plochému (jednofarebnému, bez textúry, či zrkadla), rovnému povrchu určenému k procesu hodnotenia. Veľkosť povrchu musí byť 15,24 cm na šírku, 20,32 cm na hĺbku a 0,63 cm na výšku a plocha musí byť ROVNÁ, NA ROVNAKEJ ÚROVNI a ROBUSTNÁ. Akákoľvek prihláška nespĺňajúca túto podmienku bude diskvalifikovaná.

 

13. Práce budú posudzované na základe týchto kritérií: originalita, vizuálny záujem, farba, prezentácia, vyváženosť, dizajn, detail, celkový dojem, zložitosť, prevedenie, technika airbrush, dĺžka tipov a téma.

 

14. Akýkoľvek Airbrush design, ktorý vyhrá, alebo už vyhral prvé miesto v súťaži NAILPRO nesmie byť znovu použitý víťazom, či skopírovaný ostatnými súťažiacimi v ďalších súťažiach NAILPRO. Pracovníci Nailpro súťaže si vyhradzujú právo diskvalifikovať akýkoľvek design, ktorý považujú za príliš podobný výhernému designu.

 

15. Súťažiaci môžu použiť imitáciu umeleckého diela, dizajnu, či loga, ktoré je chránené autorským právom, verzia však NEMÔŽE byť identická s originálom. Za porušenie tohoto pravidla budú stiahnuté body.

Kritéria

Porotca 1

 • Design je inovatívny (nový a originálny)
 • Design je unikátny (odlišný od ostatných designov videných v minulosti na iných súťažiach)
 • Design je v rámci pokynov, pravidiel, autorských práv
 • Design upúta vašu pozornosť
 • Design udrží vašu pozornosť
 • Design ďalej priťahuje vašu pozornosť k novým detailom
 • Farby podčiarknu design
 • Farby sa vzájomne dopĺňajú
 • Toto dielo je prezentované v rámci pravidiel Airbrush Nail Art
 • Toto dielo je prezentované ako jedinečné umelecké dielo
 • Bolo vynaložené úsilie aby táto prezentácia bola úhľadná a čistá

Porotca 2

 • Rôzne prvky designu sú dobre vyvážené a tvoria jeden harmonický celok
 • Súhrn designov je v harmónii s jednotlivými časťami diela
 • Design obohacuje tému
 • Design je dobre premyslený
 • Detaily designu sú čisté a precízne, nie je potrebné žiadne zlepšenie
 • Detail je čistý a presný
 • Detail umocňuje dizajn
 • Dizajn má dostatočné detaily
 • Práca vyvoláva excelentný celkový dojem
 • Práca je kompletná a kvalitne vyhotovená
 • Tému je jednoduché sledovať ako kompletný obrázok
 • Všetky pravidlá boli dodržané vrátane použitia LEN airbrush

Porotca 3

 • Design je zložitý, vyžaduje zručnosť a úsilie
 • Design zahŕňa množstvo techník
 • Celková kvalita práce preukazuje vynikajúce umelecké schopnosti
 • Spracovanie je úhľadné, čisté a precízne
 • Spracovanie je rovnomerne vyvážené naprieč všetkými tipmi
 • Tipy sú odstupňované podľa dĺžky a tvaru
 • Dĺžka tipov nesmie byť väčšia ako 5,08 cm
 • Šírka nesmie byť väčšia ako 1,90 cm
 • Téma je jasná
 • Téma je zjavná na všetkých 5 nechtoch

Registrácia

Pred samotnou registráciou odporúčame prečítať doplňujúce informácie o nomináciách a divíziách.

Scroll to Top