CHROME/STAMPING

Nedivízna nominácia, v ktorej musí súťažiaci pripraviť tipbox 5 tipov na danú tému s použitím chromu a pečiatok. Návrh by mal byť z chromového podkladu a následne umelecky zdobený technikou pečiatkovania. Téma je oznámená pred začatím registrácie.

Pravidlá

1. Súťažiaci si môžu podať viac ako jednu prihlášku, ale musia zaplatiť vstupný poplatok za každú podanú prihlášku zvlášť. Registrácia súťažnej práce prebehne až po uhradení celého účastníckeho poplatku. Hodnotené budú len tie práce, ktoré sa kvalifikujú do TOP 10. Ak sa účastník uchádza o Individuálny alebo Tímový pohár a registroval viac ako jednu súťažnú prácu v danej nominácií, bude sa počítať len tá s najvyšším počtom bodov.

 

2. Súťažiaci sa rozhodne, či doručí prácu osobne alebo prostredníctvom tretích osôb. Organizátor súťaže Nailpro Slovakia Competitions nezodpovedá za osud zaslaných prác po súťaži.

 

3. Súťažná práca musí byť doručená organizátorovi buď poštou a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred začatím šampionátu, alebo osobne v prvý deň konania šampionátu ráno pri registrácii.

 

4. Súťažiaci si môže vyzdvihnúť svoju prácu späť buď osobne po vyhlásení výsledkov v druhý deň konania šampionátu, alebo organizátor môže zaslať prácu prostredníctvom pošty na náklady súťažiaceho.

 

5. Súťažný box musí obsahovať set 5 jednotlivých tipov. Nemôžu byť vyrobené svojpomocne, ale musia byť továrenskej výroby. Na pôvodnej farbe tipov nezáleží. Dĺžka nemôže byť väčšia ako 5,08 cm a širšia ako 1,90 cm ak by boli sploštené. Tvar špičiek môže byť ľubovoľný, ale rovnaký na všetkých tipoch. Tipy musia byť odstupňované podľa veľkosti. Hotové tipy musia byť nositeľné. Tipy musia zostať jednotlivé a nemôžu byť zafixované k sebe. Dizajn musí zahrnúť všetkých 5 tipov ako obrázok, ale musia zostať jednotlivo. Pokiaľ tipy nesplnia požiadavky, môžu byť diskvalifikované alebo môžu stratiť body.

 

6. Aplikácia Chrome musí byť úplne hladká a lesklá. Chrome musí pokrývať celý tip.

 

7. Farby pre Chrome a Stamping sú na vás, môže byť použitá jedna, ale aj viac farieb. Pre Stamping sú povolené aj metalické farby.

 

8. Tipy musia mať rovný povrch.

 

9. Svôj pôvodný dizajn pečiatok nesmiete vylepšovať pomocou štetcov, alebo akýchkoľvek nástrojov.

 

10. Môžete použiť vrchný lak, alebo UV gel.


11. Všetky práce musia byť dokončené pred doručením na miesto hodnotenia. Nebudú poskytované pracovné miesta na sedenie, ani elektrické zásuvky v deň konania šampionátu.

 

12. Prezentácia: Päť tipov musí byť PEVNE pripevnených k plochému (jednofarebnému, bez textúry, či zrkadla), rovnému povrchu určenému k procesu hodnotenia. Veľkosť povrchu musí byť 15,24 cm na šírku, 20,32 cm na hĺbku a 0,63 cm na výšku a plocha musí byť ROVNÁ, NA ROVNAKEJ ÚROVNI a ROBUSTNÁ. Akákoľvek prihláška nespĺňajúca túto podmienku bude diskvalifikovaná.

 

13. Práce budú posudzované na základe týchto kritérií: originalita, vizuálny záujem, farba, dĺžka a tvar, vyváženosť, dizajn, technika pečiatkovania, detail, celkový dojem, komplexnosť, prevedenie, aplikácia chromu.

 

14. Akýkoľvek Chrome & Stamping, ktorý vyhrá, alebo už vyhral prvé miesto v súťaži NAILPRO nesmie byť znovu použitý víťazom, či skopírovaný ostatnými súťažiacimi v ďalších súťažiach NAILPRO. Pracovníci Nailpro súťaže si vyhradzujú právo diskvalifikovať akýkoľvek design, ktorý považujú za príliš podobný výhernému designu.

 

15. Súťažiaci môžu použiť imitáciu umeleckého diela, dizajnu, či loga, ktoré je chránené autorským právom, verzia však NEMÔŽE byť identická s originálom. Za porušenie tohoto pravidla budú stiahnuté body.

Kritéria

Porotca 1

 • Design je inovatívny (nový a originálny)
 • Design je unikátny (odlišný od ostatných designov videných v minulosti na iných súťažiach)
 • Design upúta vašu pozornosť
 • Design udrží vašu pozornosť
 • Design ďalej priťahuje vašu pozornosť k novým detailom
 • Farby podčiarknu design
 • Farby sa vzájomne dopĺňajú
 • Dĺžka meraná pozdĺž krivky predĺženia je konzistentná medzi tipmi a vo vzájomnom pomere
 • Tvar je symetrický a jednotlivo konzistentný
 • Tvar je symetrický a konzistentný spoločne ako sada

Porotca 2

 • Rôzne prvky designu sú dobre vyvážené a tvoria jeden harmonický celok
 • Súhrn designov je v harmónii s jednotlivými časťami diela
 • Design je dobre premyslený
 • Detaily designu sú čisté a precízne, nie je potrebné žiadne zlepšenie
 • Technika pečiatkovania je čistá a ostrá
 • Vzor tlače zvýrazňuje dizajn a je vyvážený
 • Vzor pečiatkovania je premyslený a presný
 • Pečiatková šablóna je čistá a dokončená
 • Práca vyvoláva excelentný celkový dojem
 • Práca je kompletná a kvalitne vyhotovená
 • Všetky pravidlá súťaže boli dodržané

Porotca 3

 • Design je náročný, vyžaduje zručnosť a úsilie
 • Design je zložitý a jemný
 • Celková kvalita práce preukazuje vynikajúce umelecké schopnosti
 • Spracovanie je úhľadné, čisté a precízne
 • Chromová aplikácia je čistá a prehľadná
 • Oblasť kožičky je čistá a chrom je blízko, ale nie na kožičke (platí, pokiaľ sa súťaží na modeloch)
 • Chromová aplikácia je úplne hladká a lesklá
 • Dizajnové detaily sú čisté a precízne
 • Dizajn má dostatočné detaily

Registrácia

Pred samotnou registráciou odporúčame prečítať doplňujúce informácie o nomináciách a divíziách.

Scroll to Top