Výsledky 2018

Aké sú výhry? Všetci získajú poháre a medaily.
Ďalej v kategórií Nováčik dostanú víťazi darčeky od sponzorov.
V kategórií Veterán dostanú víťazi finančnú odmenu.

Mixed Media Nail Art

Novice + Veteran

 1. místo – Marie Domská, Česká republika
 2. místo – Lucie Gibalóvá, Slovensko
 3. místo – Fodolica Drug Adriana, Rumunsko

Hand Painted Nail Art

Novice + Veteran

 1. místo – Lucie Kovaříková, Česká republika
 2. místo – Irina Kolenova, Ukrajina
 3. místo – Mária Hubočanová, Slovensko

Sculptered Nail Stiletto

Novice

 1. místo – Ewelina Staszak, Polsko
 2. místo – Alena Chlupová Kynclová, Česká republika
 3. místo – Katarzyna Buczek, Polsko

Veteran

 1. místo – Fodolica Drug Adriana, Rumunsko
 2. místo – Kamila Grochowska, Poľsko
 3. místo – Nikolett Etl-Vétek, Maďarsko

Soak Off Gel Nail Art

Non division

 1. místo – Dorota Lip-Łysakowska, Poľsko
 2. místo – Melinda Petróczi, Maďarsko
 3. místo – Monika Bialek, Poľsko

French Twist

Novice

 1. místo – Ewelina Staczak, Polsko
 2. místo – Scriba Corina, Rumunsko
 3. místo – Katarzyna Buczek, Polsko

Veteran

 1. místo – Fodolica Drug Adriana, Rumunsko
 2. místo – Dorota Lip-Łysakowska, Polsko
 3. místo – Anna Kntter-Zawadzińska, Polsko

Soak Off Gel Application

Non division

 1. místo – Kamila Grochowska, Polsko
 2. místo – Melinda Petróczi, Maďarsko
 3. místo – Dorota Lip-Łysakowska

Salon Success

Novice

 1. místo – Ewelina Staszak, Polsko
 2. místo – Alena Chlupová Kynclová, Česká republika
 3. místo – Miroslava Havířová, Česká republika

Veteran

 1. místo – Dorota Lip-Łysakowska, Polsko
 2. místo – Agnes Majoros, Maďarsko
 3. místo – Anna Knitter-Zawadziňska, Polsko

On My Own

Novice

 1. místo – Ewelina Staszak, Polsko
 2. místo – Miroslava Havířová, Česká republika
 3. místo – Katarzyna Buczek, Polsko

Veteran

 1. místo – Dorota Lip-Łysakowska, Polsko
 2. místo – Anna Knitter Zawadziňska, Polsko
 3. místo – Kamila Grochowska, Polsko

TOP MASTER – Fodolica Drug Adriana

TOP TEAM – Poland Team

Scroll to Top