hlavné pravidlá súťaže a info 2023

Kvalifikácia

NAILPRO EE-EU nechtová súťaž je otvorená všetkým kozmetickým profesionálom, ktorí sú kvalifikovaní, či spôsobilí k prevádzkovaniu manikérskych služieb. Študenti či kozmetickí profesionáli z krajín, kde nie je licencia vyžadovaná môžu tiež súťažiť. Môžu však byť požiadaní o predloženie dokladu potvrdzujúceho licenciu či kvalifikáciu (certifikáty alebo potvrdenie o zamestnaní v salóne).

 

Pravidlá

 1. Všetky práce pre jednotlivé nominácie musia byť vytvorené súťažiacim registrovaným do súťaže. Ak dôjde k porušeniu tohto pravidla, súťažiacemu bude zakázaný vstup na akúkoľvek NAILPRO súťaž po dobu jedného roka.
 2. VŠETKY PRÁCE MUSIA BYŤ VYTVORENÉ NA MIESTE, AK NIE JE POVEDANÉ INAK. Predpripravené práce sú zakázané, ak nie je povedané inak. Ak dôjde k porušeniu tohto pravidla, súťažiacemu bude zakázaný vstup na akúkoľvek súťaž NAILPRO po dobu jedného roka.
 3. Pokiaľ bude zistené, že súťažiaci, či modelka, nie sú v súlade s pravidlami NAILPRO, či už pred, počas, alebo po skončení súťaže, môže byť subjekt diskvalifikovaný, alebo mu budú odpočítané body. Ak bude súťažiaci diskvalifikovaný po vyhlásení výsledkov a bola mu odovzdaná cena, peňažná, či iné ocenenie, diskvalifikovaný súťažiaci musí vrátiť personálu NAILPRO pohár a ostatné získané ceny. Súťažiacemu bude tiež udelený zákaz účasti na NAILPRO súťažiach po dobu jedného roka.
 4. Súťažiaci sú zodpovední za to, že oni a ich modelky/modeli rozumejú a súhlasia s pravidlami súťaže. Ich nedodržanie môže vyústiť do diskvalifikácie, alebo odpočítania bodov na základe rozhodnutia personálu NAILPRO.
 5. Súťažiaci sa musí dostaviť presne podľa naplánovaného času, aby získal vstupné informácie. Neskoré príchody či vystúpenia nemusia byť tolerované. Prihlášky do súťaže môžu byť podané aj niekým iným, než samotným súťažiacim. NAILPRO nie je zodpovedné za dielo odovzdané niekým iným, než súťažiacim. Súťažiaci musí tiež zaistiť prepravu súťažného diela po ukončení súťaže.
 6. Súťažiaci si musí priviesť vlastnú modelku/modela, ak je to vyžadované. Modelka/model musí mať viac ako 18 rokov, alebo priniesť podpísaný súhlas od rodičov, alebo jeden, či obaja rodičia musia byť prítomní pri účasti neplnoletého modela/modelky. Modelka/model môžu byť vyžiadaní personálom NAILPRO k predloženiu občianskeho preukazu. Iba živé osoby môžu byť modelkami/modelmi.
 7. Súťažiaci si musia priniesť všetky potrebné produkty a pomôcky, vrátane lampy, predlžovacieho kábla pre každú súťaž v ktorej sa zúčastnia. Produkty musia byť v označených fľaštičkách, “NO NAME“ materiály sú zakázané.
 8. Pravidlá budú preskúmané iba v povinných otázkach, alebo inštruktáži 5-15 minút pred začiatkom každej súťaže, pokiaľ nebude uvedené inak.
 9. Akonáhle začne inštruktáž, súťažiaci sa nesmie dotýkať svojej modelky/modela a to až do začiatku súťaže. Nedodržanie bude mať za dôsledok diskvalifikáciu.
 10. Počas súťaže nesmie modelka nijako pomáhať súťažiacim. Modelka nesmie sfúkavať prach, olizovať nechty kedykoľvek pred začiatkom hodnotenia. Ak bude modelka požiadaná personálom aby ukončila porušovanie pravidiel, bude na porote, či súťažiaceho okamžite diskvalifikuje pre zlé správanie modelky/modela.
 11. Súťažiaci musia mať všetky produkty, ktoré budú používať, na svojej pracovnej ploche a všetky kufríky musia byť uzavreté. Po začiatku súťaže súťažiaci nemôžu otvoriť kufríky bez prítomnosti personálu.
 12. Misky obsahujúce guličky, kamienky alebo iné objekty nie sú na pracovisku povolené.
 13. Akékoľvek nepovolené materiály nájdené na pracovisku súťažiaceho budú zadržané a súťažiaci môže byť po zvážení personálom diskvalifikovaný. Produkty budú vrátené po skončení slávnostného ceremoniálu a to iba na vyžiadanie.
 14. Akonáhle súťaž začne, súťažiaci ani modelky/modeli NESMÚ bez povolenia personálu opustiť súťažnú oblasť. Nedodržanie bude mať za následok diskvalifikáciu.
 15. Po skončení súťaže musia súťažiaci okamžite prestať s prácou a opustiť pracovisko. Súťažiacim NIE JE dovolené dotýkať sa svojej modelky dokiaľ neskončí hodnotenie poroty. Nedodržanie bude mať za následok diskvalifikáciu.
 16. Po skončení súťaže sa modelky musia odobrať na miesto, ktoré im oznámi personál. Modelka/model NESMIE opustiť súťažnú plochu, dokiaľ ju neuvoľní personál súťaže.
 17. Počas hodnotenia sa modelky/modeli NESMÚ rozprávať s ostatnými modelkami/modelmi, či porotou.
 18. Modelky/modeli NESMÚ mať akýkoľvek šperk na ruke, zápästiach, pažiach a to vrátane hodiniek. Nesplnenie pravidla bude mať za následok odrátanie 5 bodov z celkového hodnotenia. Toto pravidlo sa nevzťahuje na modelky nominácie Fantasy Nail Art.
 19. Modelky/modeli majú ZAKÁZANÉ počas hodnotenia hýbať s oponou porotcov.
 20. Súťažiaci majú ZAKÁZANÉ vstupovať, či pohybovať sa v blízkosti hodnotiacich oblastí. Nedodržanie bude mať za následok diskvalifikáciu.
 21. Po nariadení musia všetci súťažiaci upratať svoje pracoviská a opustiť súťažnú oblasť.
 22. Súťažiaci dostanú jednu (1) stoličku – ak nebudú stoličky potrebné, môžete použiť dve, avšak pokiaľ bude stoličiek nedostatok, budete sa musieť vzdať stoličky naviac.
 23. Pokiaľ súťažiaci nesúhlasí s výsledkami poroty, je povinnosťou aby to bolo prejednané s rešpektom. Pokiaľ je správanie súťažiaceho neúctivé, je na zvážení poroty, či bude súťažiacemu umožnené zúčastniť sa v ďalších NAILPRO súťažiach.
 24. NAILPRO personál si vyhradzuje právo na konečnú interpretáciu pravidiel.

 

Informácie ohľadom prihlášok

Súťažiaci sa môžu prihlásiť viac ako jeden krát. Prihlásenie sa do súťaže a skorá registrácia je na súťažiacom. Nebudeme prijímať prihlášky skôr, ako pred príjazdom na miesto a nenesieme zodpovednosť za vrátenie prihlášky súťažiacemu. Registrácia nebude prijatá dokiaľ nebude zaplatený vstupný poplatok.

 

Informácie

Tieto pravidlá súťaže sú platné pre pohár NAILPRO EE-EU:

 1. Pri registrácií súťažiaci a ich modelky dávajú súhlas Creative Age Publications, Inc. A Eastern Europe Nail Association a všetkým jej vlastníctiev k využívaniu v akejkoľvek forme, alebo spôsobom, ktorý sa bude hodiť magazínom, stránkam, či projektom firmy Creative Age Publication. Okrem toho dávate súhlas vytvárať fotografie a videa, ako napríklad tie vytvorené na výstave, vrátane tých vytvorených fotografmi, či ľuďmi najatými firmou Creative Age Publications. Nie je obmedzené na Nailpro súťaž. Všetky fotografie, obrázky či videá sú majetkom Creative Age Publications a Eastern Europe Nail Association a nemôžu byť použité bez písomného prehlásenia. Vaša registrácia je považovaná za písomný súhlas.
 2. Pri registrácií dostanete náramky s nálepkou a číslom. Náramky sú pre modelku a sú farebne rozlíšené pre každú súťaž. Nováčikovia získajú dodatočne biely náramok pre každú súťaž, v ktorej sa zúčastnia. Dajte pozor, aby ste modelke príliš náramok neutiahli. Neškrťte modelkino zápästie. OTOČTE, PROSÍM ČÍSLA TAK, ABY SMEROVALI OD MODELKY.
 3. Témy: Súťažiaci sa musia orientovať na zadané témy. Ak nebude téma dodržaná, hrozí diskvalifikácia či odčítanie bodov. Toto bude na rozhodnutí NAILPRO personálu a rozhodnutie bude zverejnené počas odovzdávania cien. Pamätajte si, že farba, farebný odtieň sú vedené ako téma, preto nemôže byť použitá iná farba (ak, nie je povedané inak).
 4. Súťažiaci musí pri registrácií úroveň svojich skúseností (nováčik, veterán), s výnimkou súťaženia v nedivíznych súťažiach. Je na zodpovednosti súťažiaceho zaistiť, aby bol zaregistrovaný v správnej divízii. Pokiaľ zistíme, že ste sa identifikovali ako nováčik, keď ste v skutočnosti veterán, budete diskvalifikovaní a musíte vrátiť trofej a všetky získané ocenenia.
 • Nováčik: súťažiaci, kt. nikdy neobsadil prvé miesto v akejkoľvek DIVIZNEJ súťaži v kategórii nail art.
 • Nováčik: súťažiaci, kt. nikdy neobsadil prvé miesto v akejkoľvek DIVIZNEJ súťaži v technickej kategórii.
 • Veterán: súťažiaci, kt. získal prvé miesto v akejkoľvek DIVIZNEJ súťaži v kategórii nail art.
 • Veterán: súťažiaci, kt. získal prvé miesto v akejkoľvek DIVIZNEJ súťaži v technickej kategórii.

Nedivízni súťažiaci sa skladajú ako z nováčikov, tak aj z veteránov. Prvé miesto nikoho nepovýši v divízii.

Pokiaľ súťažiaci štartoval v NAILPRO a obsadil prvé miesto v kategórii nail art, pokračuje v nail art súťažiach ako veterán a v technických kategóriách si môže zvoliť divíziu nováčik alebo veterán.

Pokiaľ súťažiaci štartoval v NAILPRO a obsadil prvé miesto v technickej kategórii, ďalej pokračujem v nail art aj technických súťažiach iba ako veterán.

 

Divízne súťaže:

Nail art kategórie:

 • Hand Painted Nail Art – maľba akrylom v tip boxe.
 • Gel Hand Painted Nail Art – maľba gélovou farbou v tip boxe.
 • 3D Nail Art v tip boxe.
 • Mixed Media v tip boxe.
 • Fantasy Nail Art – práca sa pripravuje vopred.

Technické kategórie:

 • 3 in 1 – francúzska na tipoch + francúzska na šablónach + ideálny pár (gél alebo akryl), čas 2 hodiny a 30 minút, jeden súťažiaci, dve ruky.
 • Free Style.
 • Five Style.
 • French Twist – nazdobená francúzska, čas 1 hodina a 45 minút, jedna ruka.
 • Salon Success – čas 1 hodina a 30 minút, dve ruky.
 • Sculptured Stiletto – gel alebo akryl, čas 2 hodiny, jedna ruka.
 • Extreme Stiletto Design (gél/akryl) – čas 2 hodiny, jedna ruka.
 • On My Own – modelácia na sebe, čas 1 hodina a 30 minút, jedna ruka.

Nedivízne súťaže:

 • Soak Off – čas 30 minút, dve ruky.
 • Soak Off Nail Art – čas 1 hodina, jedna ruka.
 • Perfect Match (Ideálny pár) – francúzska na tipoch + francúzska na šablónach = ideálny pár (gél alebo akryl), čas 1 hodina a 30 minút, dvaja súťažiaci, dve ruky.
 • Tip & Overlay Relay – týmová francúzska na tipoch (gél alebo akryl), tri kolá po 25 minút, jedna ruka.
 • Embossed Foil Art – dizajn pomocou fólie.
 • All About A Bling – nablískaný dizajn z kamienkov.
 • Chrome & Stamping
 1. Tým súťažiacich, ktorí sa chcú zúčastniť NAILPRO Cup Team Challenge musia oznámiť skladbu svojho tímu pri registrácii. Počet členov tímu je neobmedzený, ale iba skóre získane členmi tímu, ktorí sa dostanú do top 10 sa započítava do NAILPRO tímového pohára. (Ak sa súťažiaci pripojí k tímu, alebo zmení tím v priebehu show, skóre získane súťažiacim v predchádzajúcich súťažiach ostane v pôvodnom tíme)
 2. Súťažiaci, ktorí súťažia za tím výrobcu, musia používať iba produkty výrobcu s výnimkou pilníkov a kovového náradia. Súťažiaci môžu byť oblečení do tričiek s logom výrobcu. Modelky musia byť oblečené do čiernych tričiek bez loga.
 3. Ceny

Divízne súťaže

Nováčikovia – víťazi obdržia kovovú trofej, darčeky, darčekové certifikáty – ak im budú poskytnuté.

Veteráni získajú trofej a peňažnú odmenu.

Nedivízne súťaže

Zlučujú nováčikov aj veteránov. Ceny udelené v týchto súťažiach budú medaile, darčeky, darčekové certifikáty – všetko podľa rozhodnutia organizátorov.

 

Nové súťaže môžu mať inú výhernú štruktúru. Víťazi získajú medaile alebo trofeje. Pre bližšie informácie prosím skontrolujte individuálne pravidlá. Vstupné poplatky závisia na súťaži. Pre informácie prosím kontrolujte individuálne pravidlá každého šampionátu.

 

 1. Súťaže na jednej ruke. Pokiaľ zdieľate jednu modelku, radi by sme Vás požiadali, aby ste našli súťažiaceho na rovnakej úrovni: Napríklad veterán a veterán alebo nováčik a nováčik. Pre porotu je to potom jednoduchšie na posúdenie. Toto nie je pravidlo, jedná sa o odporúčanie.
 2. NAILPRO súťaže využívajú analytický systém bodovania pre posudzovanie súťažných prác. Traja porotcovia hodnotia vystúpenia nováčikov a veteránov ako 2 odlišné skupiny. Prostredníctvom eliminačného procesu porota vyberie nie viac ako 10 finalistov v každej úrovni (TOP 10), v ktorých majú skórovať. Nedivízne súťaže využívajú rovnaké hodnotenie a systém rozhodovania poroty.
 3. Finalisti sú na každej úrovni posudzovaní súčasne behom hodnotiaceho procesu. Finalisti sú hodnotení v desiatich kategóriách. Každá kategória má hodnotu piatich, alebo desiatich možných bodov a to od 1 (neprijateľné) do 5 alebo 10 (bezchyb, ak nie je uvedené inak. Každý z troch porotcov je zodpovedný za tri až štyri kategórie. Kategórie pre každú súťaž sú uvedené v špecifických pravidlách pre tú konkrétnu súťaž. Iba finalisti dostanú výsledkové listiny.
 4. Usporiadatelia vypočítajú konečné skóre a porota overí umiestnenie pred prepustením finalistov. Akékoľvek nejasnosti budú rozhodnuté hlavným porotcom. Rozhodnutie porotcov je konečné.
 5. Prístup k súťažnému poli je prístupný iba súťažiacim, modelkám/modelom a NAILPRO personálu.
Scroll to Top